Literatura

Pielęgnice jezior Tanganika i Malawi – Poradnik hodowcy

„Pielęgnice jezior Tanganika i Malawi” to najnowsza książka akwarystyczna napisana przez polskich akwarystów – Lechosława Łątkę oraz Wojciecha Sierakowskiego. Książka ta została wydana dzięki firmie Tan-Mal Monika Wisz, która wspomogła w napisaniu oraz wydaniu tej pozycji.  Redagowaniem całości książki zajął się dr Paweł Czapczyk, natomiast projektem i oprawą graficzną okładki – Paweł Iglewski. Książka jest bardzo ładnie wydana –  twarda okładka z zawartością   364 stron.  Dwóch autorów więc całość podzielona jest na dwie części, co jest również praktycznie zauważalne spoglądając na grzbiet książki po odmiennej kolorystyce.   Część o rybach z jeziora Tanganika autorstwa  Lechosława Łatki oraz cześć o rybach z jeziora Malawi napisana przez Wojciecha Sierakowskiego.  Forma wydawnictwa jak zaznaczono w tytule jest poradnikiem dla hodowców ryb z wielkich jezior afrykańskich. Trzeba podkreślić tutaj że obaj autorzy to  praktycy i hodowcy z wieloletnim doświadczeniem, którym podpierali się w czasie tworzenia tej książki. Tak więc znajdziemy tutaj wiadomości praktyczne  bez niepotrzebnej teoretycznej otoczki.

Pierwsza część – Jezioro Tanganika. Obie części są podzielone kolejny raz na część opisową i część zawierającą przegląd gatunków. W dziesięciu działach Lechosław Łątka opisuje hodowlę ryb z jeziora Tanganika.  W dwóch pierwszych bardzo krótkich i treściwych działach opisuje samo jezioro Tanganika i zamieszcza klasyfikacje ryb w nim zamieszkujących. (…)

Część druga dotyczy jeziora Malawi i została napisana przez Wojciecha Sierakowskiego. Autor jest jednym z największych autorytetów wśród krajowych hodowców ryb z tego biotopu, biorąc czynny  udział w życiu Stowarzyszenia Klub Malawi.

 

W pierwszych działach opisany został bardzo problematyczny wątek podziału systematycznego, nazewnictwa oraz podziałów umownych ryb malawijskich. Następnie opisany jest bardzo ładnie i dostępnie proces przygotowania akwarium i osprzętu, wody w zbiorniku jak i samego wystroju do hodowli pyszczaków z Malawi.

Dobór obsady do zbiornika jest jednym z kluczowych zagadnień do uzyskania sukcesu w hodowli ryb malawijskich. Autor podając wskazówki łączenia poszczególnych grup ryb opierał się na swoim wieloletnim praktycznym doświadczeniu. Kolejne działy opisują jak karmić ryby z tego biotopu, oraz kwestie ich rozmnażania oraz sposoby utrzymania ryb w dobrej kondycji, a w przypadku chorób metody ich leczenia.

W drugiej części opisującej poszczególne gatunki ryb ujęto ich rozmiary, nazwy handlowe lub umowne, występowanie, siedlisko, pokarmy, poziom agresji wewnątrz i zewnątrz gatunkowej, terytorializm, minimalne i zalecane rozmiary zbiornika oraz przykładowe obsady akwarium z pyszczakami jeziora Malawi. Co ważne na zdjęciach danego gatunku zaprezentowano samca jak i samicę,  które niejednokrotnie różnią się swoim wyglądem. Opisanych zostało  60 gatunków ryb.

Po raz pierwszy ukazuje się na polskim rynku książka w której została ujęta tematyka dwóch różnych jezior afrykańskich. Jak wiemy do tej pory ukazywały się pozycje oraz pojedyncze artykuły w czasopismach traktujące  indywidualne podejście do poszczególnych biotopów. Klub Miłośników Tanganiki oraz Polskie Stowarzyszenie Miłośników Pielęgnic Klub Malawi mogą być dumne ze swoich liderów, którzy podjęli wspólne dzieło. Na pewno w środowiskach akwarystycznych oraz wśród indywidualnych akwarystów powinna to być  obowiązkowa lektura uzupełniająca tak potrzebne wiadomości praktyczne na temat hodowli ryb.

Dołączając się do słów Moniki i Roberta Wisz –  Leszku, Pawle, Wojtku – Dziękujemy!

Recenzja zaczerpnięta ze strony https://akwa-mania.mud.pl/pielegnice-jezior-tanganika-malawi/ Opublikowana za zgodą autora.
Na naszej stronie dostępny jest fragment książki zapraszamy .