Copadichromis geertsi – opis i doświadczenia z chowu