Chindongo Demasoni

Chindongo Demasoni

image.thumb.jpeg.8f712f267d6c9fec5c6a43574dce5fc9.jpeg

Nazewnictwo

Pseudotropheus demasoni – Konings, 1994
Chindongo demasoni – Shan, Konings, Stauffer 2016 – aktualna nazwa

Etymologia

Ryba nazwana na cześć Laifa DeMasona, bez którego wstępne rozpoznanie wód Tanzanii jeziora Malawi mogłoby być nie ukończone. Laif DeMason to importer, exporter i hodowca pielęgnic.

 

Diagnoza Etymologiczna

Chindongo Demasoni to mały gatunek z rodzaju Pseudotropheus z unikatowym ubarwieniem samiczek (niebiesko-czarne pasy na jasno niebieskim tle). Ubarwienie samców i niedojrzałych osobników jest nie do odróżnienia od ubarwienia samic. Ubarwienie i rozmiar tego gatunku przypomina samce Chindongo Saulosi, ale różnią się tym że Chindongo Demasoni ma tylko 4 ciemne pasy podczas gdy Chindongo Saulosi ma ich 5-6. Co więcej samice i niedojrzałe osobniki Chindongo Saulosi są koloru żółtego.

 

Rozmiar

Samce w swoim środowisku rzadko osiągają 8cm podczas gdy samice są mniejsze i osiągają około 6.5cm. W warunkach hodowlanych samce mogą dorastać do 10cm

 

Dymorfizm Płciowy

Jako jeden z kilku gatunków niebieskiej mbuny, samce i samice Chindongo Demasoni są nie do odróżnienia biorąc pod uwagę ich ubarwienie.

 

Obszar występowania

Chindongo Demasoni to ryba która została odkryta i opisana na Pombo Rocks, ale została też znaleziona w pobliżu Ndumbi Point. Pombo Rocks znajduje się w około 15 kilometrów na południe od delty rzeki Ruhuhu. Rafa może być odkrytą częścią znacznie większej powierzchni, której większa część jest pokryta piaskiem i osadem. Skalista rafa podczas nurkowania była okrążona i wygląda że nie wychodzi poza płycizny, gdzie maksymalna głębokość to maksymalnie 7 metrów.

 

Siedlisko

Chindongo Demasoni zajmuje górne trzy-cztery metry skalistego siedliska. Było to obserwowane regularnie ale wszystkie obserwacje dotyczyły samotnych osobników. Gatunek ten jest równomiernie rozproszony po całym siedlisku, każdy osobnik zajmuje obszar o średnicy około dwóch metrów na którym się żywi. Taki obszar żywienia zazwyczaj zawiera duży kamień lub górną część głazu. Chindongo Demasoni generalnie jest ignorowany przez inne gatunki, ale przeganiany z obszarów zajmowanych przez bardziej porywiste osobniki w czasie tarła.
Zajmowanie tak relatywnie dużej powierzchni do żywienia, może sugerować że ilość pożywienia jest niewystarczająca, co może prowadzić do agresywnego zachowania względem własnego gatunku.
W sytuacji gdzie dwa lub trzy pojedyncze osobniki były widziane w pobliżu siebie, nic nie wskazywało na wewnątrzgatunkową agresję. W zasadzie Chindongo Demasoni zachowuje się wybitnie pokojowo wobec innych gatunków włączając w to swój własny. W związku z tym jest to bardzo zaskakujące że w akwarium przejawiają tak dużą agresję wewnątrzgatunkową.

 

Odżywianie

Chindongo Demasoni żywi się algami rosnącymi na kamieniach i okupuje niszę normalnie zajętą przez roślinożerne Labidochromisy na innych obszarach kamienia. Chindongo Demasoni wybiera małe obszary alg, które są niedostępne dla innej mbuny np: algi rosnące w w małych pęknięciach, które są za wąskie dla większych pielęgnic by je dosięgnąć. Względnie długie jelito u jednego osobnika (205% normalnej długości) sugeruje wysoką zawartość roślinnego pokarmu w diecie.

 

Rozmnażanie

Rozmnażające się lub godowo terytorialne osobniki nie były zaobserwowane w jeziorze, ale inkubujące samice nie chowają się tak jak można by tego oczekiwać od tak małej ryby. W zasadzie samica wielkości ponad 4cm z dojrzałymi jakami w jajniku, sugeruje że Chindongo Demasoni dojrzewa przy niewielkich rozmiarach ryby. W akwarium samce mają swoje rejony których bronią jako obszar godowy ale tylko podczas godów. W naturze gody prawdopodobnie odbywają się kiedy dorosły samiec zaleca się do dojrzałej samicy. W akwarium inkubacja trwa około 3 tygodni zanim samica wypuści małe a ilość maluchów rzadko przekracza 10.

 

Akwarystyka

Chindongo Demasoni należą do grupy najmniejszych pielęgnic z jeziora Malawi i mogą być hodowane z innymi pielęgnicami Malawijskimi pod warunkiem zgodności dietetycznej. Chindogo Demasoni jest rybą która nie jest terytorialna w naturze, ale jest taka w akwarium. Samce bronią małych terytoriów z których przeganiają pozostałe osobniki. Kilka samców może być hodowanych razem, ale należy im zapewnić możliwość znalezienia obszaru który będą mogły zająć.

 

Ochrona

Chindongo Demasoni jest oceniony przez International Union for the Conservation of Nature na czerwonej liście IUCN zagrożonych gatunków jako wrażliwy. Ekstremalnie małe rozprzestrzenienie Chindongo Demasoni powoduje że gatunek ten jest bardzo wrażliwy na nadmierny odłów przez firmy handlowe. 12 lat po odkryciu ta mała mbuna nadal była obecna na Pombo Rocks i ich populacja wydawała się stabilna. Ogromna popularność Chindongo Demasoni spowodowała że farmy hodowlane rozmnażały duże ilości tej ryby przez co nie było potrzeby wykorzystywania naturalnej populacji.

 

Spostrzeżenia własne

Ponad rok temu zakupiłem grupę 20 osobników do zbiornika 120x40x50 240L. Był to zbiornik jedno-gatunkowy mocno zagruzowany w celu stworzenia dużej ilości kryjówek. Wszystko było do czasu aż ryby zaczęły dorastać, wtedy zaczęły się drobne walki, które z czasem przybierały na sile. Gdy ryby osiągnęły około 7-8 cm skutki walk były już widoczne na rybach w postaci pozdzieranych pysków. Wtedy pojawił się pomysł na większy zbiornik, tym razem 140x80x60 672L. Bardzo szybko okazało się że był to trafny pomysł. Rybom zaczęły goić się poobdzierane pyski no i nastał względny spokój, choć drobne przepychanki nadal były. Na podstawie tych obserwacji, śmiało mogę powiedzieć że Chindongo Demasoni nie należy do łatwej w hodowli ryby. Niektóre źródła twierdzą że rybę można hodować w zbiorniku 150L. Niestety nie mogę się z tym zgodzić. W moim przypadku nawet 240L okazało się niewystarczające, być może przy mniejszej ilości osobników i drugim bardziej dominującym gatunku mogłoby to się udać. Chindongo Demasoni jest piękną i wdzięczną rybą ale wymaga od akwarysty trochę doświadczenia i odpowiedniego przygotowania zbiornika.

image.thumb.jpeg.95877e2afd525ba2f0719c9e01d425e1.jpeg

 

image.thumb.jpeg.2a0358d6c0df19d66ca58665bfaf14fc.jpeg

image.thumb.jpeg.3fd5aa4e45308e2e97f573fd9fd55675.jpeg

image.thumb.jpeg.25c918de66f43da6e1d722dbdcb1e17f.jpeg

image.thumb.jpeg.ecf7a22cb3b2d5a41722da6c84bbbd92.jpeg

image.thumb.jpeg.a04ddb8c7e3146ee829216ac87ddea51.jpeg

Źródło
MALAWI CICHLIDS in their natural habitat – edycja 3 Ad Konings
MALAWI CICHLIDS in their natural habitat – edycja 5 Ad Konings
www.cichlidae.com

Zdjęcia – SlavekG