Nasz klubowy kolega - Doolga, podesłał na serwis artykuł, w którym opisuje proces powstawania jego pokrywy, oraz dzieli się wszelkimi spostrzeżeniami, które mogą pomóc naśladowcom podczas każdego etapu jej powstawania.
Plik jest dostępny do ściągnięcia w Plikowni . Zapraszamy do zapoznania się z nim.

invalid email address