Klub Malawi jest stowarzyszeniem non profit, skupiającym hodowców i miłośników endemicznych pielęgnic jeziora Malawi. Naszym celem i misją jest propagowanie tej gałęzi akwarystyki, co czynimy poprzez nasze forum, galerię, oraz wiele innych elementów tego portalu. Ideą naszego serwisu jest dzielenie się doświadczeniami i wiedzą, śledzenie wydarzeń i happeningów akwarystycznych w Polsce i na świecie, nowości w technice akwarystycznej, oraz wszystkiego co bezpośrednio i pośrednio akwarystyki dotyczy. Na naszych stronach chcemy pokazywać piękno ryb, żyjących w Jeziorze Malawi, swoim hobby dążymy do zapewnienia jak najlepszych warunków dla naszych podopiecznych, kategorycznie sprzeciwiamy się prowadzeniu do hybrydyzacji, przypominając, że my jako akwaryści jesteśmy odpowiedzialni za zachowanie różnorodności zaproponowanej przez naturę, a nie przez doprowadzanie do stucznych krzyżówek dla zadowolenia nieświadomych akwarystów.
Serwis w całości stworzony został wysiłkiem i pracą członków i sympatyków Klubu Malawi. Wszyscy klubowicze współtworzą Klub i jego Forum. Naszym motto są słowa dawnego amerykańskiego prezydenta JF Kennedy’iego, zaadaptowane na nasze potrzeby: „Nie pytaj co Klub może zrobić dla ciebie, ale co Ty możesz zrobić dla Klubu”
Historia klubu sięga końca 2000 roku. Wtedy to grupa miłośników Malawi, z Krzysztofem Kaźmierczakiem na czele założyła Klub Malawi, oraz zamkniętą listę dyskusją dla klubowiczów. W tym samym czasie K. Kaźmierczak założył pierwszy polski portal poświęcony akwarystyce Malawi. Klub Malawi współistniał z serwisem www.malawi.pl przez wiele lat, członkowie klubu zapełniali serwis tekstami i artykułami. Przyszedł jednak dzień, kiedy członkowie Klubu Malawi zapragnęli istnieć niezależnie. I tak na początku 2006 roku po przeprowadzeniu wyborów do zarządu, KM oddzielił się od serwisu Malawi.pl. Wtedy też powstał nowy serwis Klubu Malawi pod adresem www.klub-malawi.pl

Członkowie Klubu Malawi to Akwaryści, hobbyści, pasjonaci. Ludzie, którzy oprócz hodowli pyszczaków, odnajdują przyjemność w dzieleniu się swoimi doświadczeniami. Portal www.klub-malawi.pl to miejsce spotkań, wymiany doświadczeń. To miejsce gdzie każdy akwarysta może realizować się, prowadząc badania i obserwacje w swoim zbiorniku, a następnie dzielić się spostrzeżeniami na forum, czy tez poprzez artykuł zamieszczony na łamach serwisu. Wspieramy się wzajemnie, pomagamy sobie, wymieniamy się nie tylko wiedzą, ale rybami i sprzętem. Wszyscy członkowie Klubu Malawi wspólnie utrzymują Klub z własnych środków. Robimy to za pośrednictwem składek członkowskich, ale tak naprawdę żaden z nas nie szczędzi wysiłków i własnego czasu dla budowania tego wspólnego dzieła. Jeśli chcesz współtworzyć Klub Malawi, dołożyć swój wkład, to serdecznie zapraszamy do grona naszych członków.

Zarząd Klubu Malawi.

invalid email address