Regulamin Albumu "Klubu Malawi"

1. Album "Klubu Malawi" jest poświęcony publikacji zdjęć akwariów z biotopem Malawi oraz ryb z tego jeziora, które zostały uznane za najbardziej wartościowe lub posiadające najwyższą jakość. Fotografie ryb publikowane są w przeznaczonych do tego katalogach uwzględniających podział na rodzaje, gatunki/warianty geograficzne. Zdjęcia zbiorników uporządkowane są w katalogach określających rok publikacji fotografii.

 

2. Album "Klubu Malawi" jest częścią serwisu internetowego Polskiego Stowarzyszenia Miłośników Pielęgnic "Klub Malawi", znajdującego się pod następującym adresem: www.klub-malawi.pl

3. W Albumie "Klubu Malawi" można umieszczać tylko i wyłącznie zdjęcia własnego autorstwa. Jeśli z jakiegoś względu umieszczamy zdjęcia wykonane przez innych autorów należy posiadać zgodę tych osób. Zgodę należy przekazać Koordynatorowi Albumu.

4. Zamieszczanie zdjęcia w Albumie "Klubu Malawi" odbywa się dwuetapowo. Fotografia, którą użytkownik/klubowicz zamierza umieścić w Albumie "Klubu Malawi", jest przez niego umieszczana w Poczekalni. Drugim etapem jest uznanie jej przydatności przez członków „Komisji Oceniającej” i przeniesienie do odpowiedniego katalogu lub usunięcie.

4.1 Celem umieszczenia fotografii należy zarejestrować i zalogować się na serwisie "Klubu Malawi". Rejestracja jest bezpłatna.

4.2 „Komisja Oceniająca” składa się z Koordynatora Albumu i jego zastępcy. W przypadku rozbieżnych ocen o rozstrzygniecie proszony jest inny członek Zarządu. Decyzje zapadają większością głosów.

5. Osoba wstawiająca fotografię powinna dołożyć wszelkich starań, aby zdjęcia, które wstawia do poczekalni Albumu "Klubu Malawi" , były najwyższej jakości. Fotografowane obiekty winny być ostre, wyraźne, odpowiednio doświetlone. W przypadku ryb powinny przedstawić bądź zdjęcia pojedynczej ryby, bądź pary czy stadka konkretnego gatunku. Minimalna rozdzielczość fotografii to 1024x768.

5.1 Zamieszczane zdjęcia muszą obligatoryjnie zawierać - pod rygorem usunięcia - następujące elementy:

a) Tytuł zdjęcia, na podstawie którego będzie można jednoznacznie ustalić przedmiot zdjęcia (np. w przypadku zamieszczenia zdjęcia akwarium należy podać litraż zbiornika, a w przypadku ryb niezbędne jest umieszczenie pełnej nazwy łacińskiej prezentowanego gatunku),

b) Opis zdjęcia - należy możliwie szczegółowo opisać prezentowany na zdjęciu obiekt. W przypadku zamieszczenia zdjęcia akwarium niezbędne jest umieszczenie informacji odnośnie:

- wymiarów akwarium (długość x szerokość x wysokość)

- wykorzystywanego sprzętu akwarystycznego służącego do filtracji,

- obsady (należy podać pełną nazwę łacińską )

W opisie zdjęcia można fakultatywnie umieścić informację odnośnie wystroju akwarium (opis kamieni, roślin, podłoża itp.).

W przypadku fotografii ryb należy podać informację o płci ( o ile jest określona ) i jej szacunkowego rozmiaru.

5.2 „Komisja Oceniająca” zastrzegają sobie prawo do usuwania zdjęć bez podania przyczyny. Osoby, których fotografie zostały zaakceptowane otrzyma o tym informację za pośrednictwem Prywatnej Wiadomości na Forum Klubowym.

5.3 Osoba, która posiada fotografie ryb, które wcześniej nie znalazły się w Albumie "Klubu Malawi" ( ryby rzadko pielęgnowane ) czy zdjęcia w jej ocenie przedstawiające nietypową i interesująca sytuację ( np. atak drapieżnika, widoczny narybek w pysku samicy itp. ) oraz nie potrafiący zidentyfikować ryby na odpowiedniej jakościowo fotografii, mogą wstawić fotografię nie spełniającą kryteriów zawartych w punktach 5 oraz 5.1. Decyzja o przydatności bądź nieprzydatności fotografii do Albumu "Klubu Malawi" należy do „Komisji Oceniającej”.

5.4 "Komisja Oceniająca" uznając zdjęcie zamieszczone w galerii za spełniające warunki umieszczenia w Albumie, poinformuje o tym fakcie autora jednocześnie zawracając się z prośbą o oryginał fotografii.

6. Zarząd Klubu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Albumie "Klubu Malawi" , oraz do modyfikowania jego regulaminu . Wszelkie wprowadzone zmiany będą ogłaszane na serwisie internetowym PSMP "Klub Malawi", w tym na ogólnodostępnym forum dyskusyjnym oraz w specjalnym dziale na forum przeznaczonym dla osób posiadających status Klubowicza. Użytkownik/klubowicz nie akceptujący zmian regulaminu Albumu "Klubu Malawi", może zażądać usunięcia zamieszczonych przez siebie zdjęć.

7. Zabrania się umieszczania w Albumie "Klubu Malawi" ( poczekalnia ) zdjęć niezgodnych z prawem obowiązującym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, fotografii nieetycznych, czy też naruszających poczucie dobrego smaku i estetyki.

8. Przyjmuje się, że wszelkie zdjęcia publikowane na w Albumie "Klubu Malawi" stanowią własność objętą prawami autorskimi, a działania polegające na kopiowaniu, publikowaniu, czy też wykorzystywaniu zdjęć w inny sposób bez zgody autora, narażają taką osobę na odpowiedzialność z tytułu naruszenia przepisów regulujących materię praw autorskich. Fotografie są zabezpieczone znakiem wodnym.

9. Zamieszczenie zdjęcia w Albumie "Klubu Malawi" jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie go również w innych działach serwisu internetowego PSMP "Klub Malawi". Jeśli zdjęcie zostanie usunięte na żądanie autora a wcześniej zostało wykorzystane w serwisie przysługuje Ci prawo do wystąpienia z żądaniem jego usunięcie z serwisu internetowego PSMP "Klub Malawi". Usunięcie zdjęcia nastąpi w ciągu 30 dni od pojawienia się roszczenia o usunięcie fotografii.

10. Umieszczając zdjęcie w Albumie "Klubu Malawi" wyrażasz zgodę na nieodpłatne umieszczenie zdjęcia w tym serwisie i jednocześnie potwierdzasz zapoznanie się z regulaminem i akceptację warunków w nim zawartych.

invalid email address